SPRÁVNE DRŽANIE TELA          TANEČNÉ ZRUČNOSTI         NOVÉ PIESNE          SKVELÝ KOLEKTÍV KAMARÁTOV

                           VYSTÚPENIA A ZÁJAZDY                HRY A ZÁBAVA                TRADÍCIE A HISTÓRIA

 

Náš súbor vznikol v januári 2016. Sme pomerne mladý tanečný kolektív.


Zakladateľky sú Hana Dugová a Viktória Čerňanská (rod. Lackovičová). Sme tanečníčky, ktoré milujú folklór a slovenskú kultúru. Obe máme skúsenosti z rôznych folklórnych súborov ako aktívne členky, ale tiež ako vedúce detských tanečných skupín. Veľmi sa tešíme, že našu lásku k tancu a tiež jedinečnú atmosféru folklóru môžeme sprostredkovať mladým nádejným talentom a vytvoriť kolektív plný radosti.


Ľudový tanec deti učíme prostredníctvom inovatívnej a hravej metodiky. Tvorca metodiky je profesor Péter Lévai pôsobiaci na Vysokej škole tanečného umenia (MTF) v Budapešti. Metodika využíva hry a cvičenia, ktoré slúžia na rozvoj kompetencií. Členovia súboru tak obsiahnu tanečnú, spevácku a zároveň divadelnú zložku scénického prezentovania našej kultúry.


DFS Lastovička pôsobí v Ivanke pri Dunaji a cieľom je znovuobnovenie tradícií z Ivanky pri Dunaji a okolitých dedín v okrese. Našou ambíciou je aj zahrnúť do repertoáru súboru tanečné prejavy a tradície z iných regiónov Slovenska.


DFS Lastovička mala v januári 2016 členskú základňu o počte 35 detí, začiatkom školského roka 2017/2018 sa počet detí navýšil na 77 vo veku 3 - 9 rokov.


Súbor usporadúva aj rôzne kultúrne aktivity nie len pre svojich členov, ale aj pre širokú verejnosť. Ako je napríklad Denný letný tábor, Tanečný domček pre deti vhodný od 4 rokov (alebo v sprievode rodiča). Cieľom týchto aktivít je vytvoriť komunitu ľudí, ktorí sa budú aktívne podieľať na kultúrnom živote svojich detí.